Ridhus/uteridbana


För att få rida i ridhuset/på utebanan måste du lösa anläggningsabonnemang.
Du kan välja mellan att lösa helår, halvår, månad eller enstaka tillfälle. Priser hittar du under fliken Avgifter

Med anläggningsabonnemang får du använda ridhuset och utebanan på all obokad tid. 

OSERVERA att all ridning på banorna kräver anläggningsabonnemang. Det innebär att du måste lösa anläggningsabonnemang/betala ridhusavgift per tillfälle även om du bokat ridhuset/rider på bokad tid. 

 

Ridhuset/utebanan måste bokas mot avgift för exempelvis följande aktiviteter:

 • Aktiviteter som kräver hela banan, t.ex löshoppning, banhoppning (hoppning med fler hinder än ett) och programridning.
 • Om du vill ha hela ridhuset/utebanan för dig själv.

Ridhuset bokas via Ellen Wallin genom att skicka ett sms till 0705366454 eller vår Messenger Gnarps Ridklubb.

Du som privatperson/företag behöver senast 24 timmar innan önskad bokningstid ställa din förfrågan till oss. 

Bokningsavgiften ska swishas till nummer 1236779565 i samma stund du får bokningen bekräftad. Betalningen ska märkas med "Ridhusbokning"

Vid avbokning mindre än 12 timmar innan bokad tid är bokningen bindande och man är betalningsskyldig även om man får förhinder.

Gnarps Ridklubb, i egenskap av fastighets- och verksamhetsutövare, förbehåller sig rätten att boka ridhuset med mindre än 24 timmars framförhållning.

Bokningarna och lediga tider hittar du under fliken RidhusschemaRegler i ridhuset/på utebanan


 • Alla hästar som vistas på anläggningen ska vara
  vaccinerade mot hästinfluensa
 • För att rida på anläggningen krävs godkänd hjälm.
  Hjälmar finns att låna i sadelkammaren
 • För att hålla bästa kvalitet på underlagen måste ni mocka efter er.
  Töm kärran om den är full
 • Var sparsam med belysningen vid ridning dagtid.
  Släck alltid lyset när du lämnar ridhuset sist.
 • Hoppning av enstaka hinder, longering och tömkörning sker i samråd med övriga ryttare.
  Allt material, bommar m.m ska plockas undan innan ni lämnar ridhuset

TACK för att du respekterar våra regler!