Regler och policy


 • Alla är välkomna på vår ridskola, gammal som ung, kille eller tjej.

 • Vi pratar inte illa om varandra eller om andra klubbar.

 • Ridskolehästarna ägs av GRK, d.v.s. alla medlemmar.
  Alla medlemmar har rätt att komma hit och hälsa på och mysa med hästarna.

 • Anläggningen ägs också av GRK och måste skötas av oss alla.

Regler - För allas trivsel och säkerhet

 • Gå lugnt och tala i normal samtalston. Skrik och spring skrämmer och stör hästarna.

 • Håll ordning i stallet. Inga saker får ligga kvar på golvet när du är klar.

 • Lägg tillbaka saker du lånat på rätt ställe

 • Bind alltid upp hästen i boxen och vänd hästen i spiltan när du ska sköta om den

 • Låt hästarna vara ifred när de äter

 • Hundar är välkomna på anläggningen men ska alltid vara kopplade

 • Gallren på boxdörrarna ska vara stängda

 • Under eftermiddagar och kvällar när lektioner pågår och vid in- och utsläpp får inga hästar bindas upp på stallgången

 • Vi leder alltid hästen med grimma och grimskaft. Aldrig i bara grimma.

 • Inga skottkärror och grepar i stallgången och framför allt inte vid in- och utsläpp.

Vi måste hjälpas åt för att få en trivsam och säker stallmiljö
där alla känner sig välkommen!

Drogpolicy


Vår förening är uppbyggd och drivs till största del av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter här antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledar-/tränarsamtal med den aktive

Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas

Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

Ledar-/styrelsesamtal med den berörde

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

ALKOHOL

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna
• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala och myndigheter

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:

• Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar
• Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte
• Man får ej dricka alkohol eller berusad i föreningens kläder

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal
• Erbjuder hjälp och stöttning
• Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.

DOPING OCH NARKOTIKA

Allt bruk och hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår föreningsverksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år
• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis
• Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.


Miljöpolicy


 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur
 • Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet
 • Vi minskar skadliga ämnen i vår förening
 • Vi säkerställer hantering av kemiska produkter
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall, exempelvis hästskor, gödsel och plast
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras
 • Vi lever upp till gällande miljölagar
 • Vi ska ha en god arbetsmiljö i hållbar utveckling på naturens villkor
 • Vi har en rökfri anläggning