Ridande elev

Här följer information för dig som rider lektion på Gnarps ridklubb samt information till dig som är vårdnadshavare. 

Vårterminen startar v. 2 och slutar v. 24

På klubben har vi idag ridledare Louise Norberg, Alma Andersson och Celina Kristmansson. Varje ridledare har varsin kväll, men byte sinsemellan kan ske. 

Vi vill att ni kommer 30 minuter före utsatt lektionstid så att ni hinner göra ordning er häst. Varje ridgrupp ansvarar för en stallsyssla som tex mockning eller packa höpåsar. Ridledaren kommer instruera er vad som gäller för din grupp.

Vi önskar att vårdnadshavare stannar kvar under lektionen när barnet rider. Rider ditt barn i en nybörjargrupp måste vårdnadshavare vara med på klubben, samt leda hästen vid behov.

Vid all ridning på Gnarps ridklubb skall godkänd hjälm bäras. Barn (under 18 år) måste alltid bära hjälm vid hantering av häst, i stallet såväl som under ridning. Vi vill också att du använder säkerhetsväst när du rider. Vid hopp, markarbete och WE-lektioner måste alla under 18 år bära säkerhetsväst. Hjälm och säkerhetsväst finns att låna på klubben. På fötterna vill vi att du har en sko/stövel med klack.

Elever som inte kan närvara på sin lektion ska lämna återbud antingen till ridledaren eller via Messenger. Avbokning av ridlektion ska ske senast kl.12:00 samma dag. Igenridning av missade lektioner ska ske inom 3 veckor i mån av plats samt i samråd med ridledare. Avbokad tid återbetalas ej. Om ridlektionen blir inställd av ridskolan har ni dock rätt till kompensation i form av motsvarande ridlektion eller återbetalning av ridavgift.

Fakturan för terminen skickas ut i början av terminen. Det är tillåtet att dela upp fakturan på 3 betalningstillfällen. Senast 31/3 ska hela fakturan vara betald i sin helhet, annars stängs eleven av tills fakturan är betald.

Alla elever (vårdnadshavare) kommer få minst ett pass tilldelat sig i cafeterian, tjänstgöringschema kommer delas ut separat. Byter gör ni sinsemellan. Vi önskar också att alla hjälper till med de aktiviteter klubben anordnar såsom städdagar fikaförsäljning på Gnarpsdagen etc.

Vid kallare temperatur än -17 grader har vi teorilektion. 

För att medlemsrapporteringen till ridsportförbundet ska fungera är alla medlemmars personuppgifter registrerade i Idrottonline. Utifrån dessa uppgifter delas tidningen Häst och ryttare ut. Om du inte får tidningen kan du kontakta Gnarps Ridklubb, gnarpsridklubb@outlook.com så ombesörjer klubben att tidningen distribueras till dig.

Medlemskap i Gnarps ridklubb är obligatoriskt.

Alla elever som rider hos oss är försäkrade.

Information om uppsägning av ridplats hittar du under fliken Villkor och uppsägning