Styrelsen

Här kommer en presentation av 2024 års styrelse. Hör av dig till någon av oss om du har ideer, funderingar eller synpunkter. 

Ordförande Toli Olsson

Vice ordförande Lisa Andersson

Kassör Emma Aura

Sekreterare Ellen Wallin 

Ledamot Emma Andersson 

Ledamot Janne Olsson

Ledamot Ida Stenborg

Ungdomsledamöter Alma Andersson och Anna-Klara Sundström

Suppleant Sandra Berglund Edh

Suppleant Joel Hill