Villkor och uppsägning

1. Om du önskar säga upp din ridplats inför nästa termin skall det göras i god tid innan pågående termin är slut.

Sista datum för uppsägning av ridplats inför höstterminen är den 31/5
Sista datum för uppsägning av ridplats inför vårterminen är den 30/11

2. Uppsägning av ridplats sker skriftligen via mail till gnarpsridklubb@outlook.com innan ovan nämnda datum passerat för att din uppsägning ska vara giltig.

3. Om du inte säger upp din plats i enlighet med våra bestämmelser räknar vi med din ridplats i nästkommande termins planering och du blir därmed betalningsskyldig för hela nästa termin.

4. Undantag för punkt 3 gäller om du blivit skadad eller sjukskriven efter sista uppsägningsdatum och av den anledningen är hindrad att rida. Då krävs uppvisande av läkarintyg.