Avgifter


Följande avgifter gäller 

MEDLEMSAVGIFT

Barn/Junior 250 kr
Senior 300 kr

I ditt medlemsskap ingår en olycksfallsförsäkring som har ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen på Folksams hemsida. Vid ridning på anläggningen utan medlemskap är du inte försäkrad genom Gnarps ridklubb.

Medlem blir du genom att sätta in summan på klubbens bankgiro 5419-7785, skriv "medlemsavgift" och namn. Medlemskapet gäller per kalenderår (jan-dec). Är du ridande elev på ridskolan faktureras medlemsavgiften ut ihop med vårterminens ridavgift.


LEKTIONSAVGIFT  VT 2024

Ridskolehäst 
Ponnyskola/Nybörjare - 140 kr 
Junior 45 min - 160 kr 
Senior (18+ år) 45 min - 180 kr 
Special (Dressyr/Hoppning) 60 min - 210 kr 
Privatlektion 30 min - 305 kr
Privatlektion 45 min - 430 kr

Egen häst

Ponnyskola/Nybörjare - 120 kr
Junior 45 min - 140 kr
Senior (18+ år) 45 min - 160 kr
Special (Dressyr/Hoppning) 60 min - 190 kr
Privatlektion 30 min - 255 kr 
Privatlektion 45 min - 380 kr 

Terminsavgiften kan delbetalas under tre månader, hela avgiften ska vara betald senast den sista mars respektive oktober.

Nya medlemmar är välkomna att prova-på fem ridlektioner i följd (en gång i veckan) innan man beslutar sig för om man vill fortsätta. Prova-på-lektionsavgiften är den samma som ovan. Nya medlemmar faktureras hela terminsbeloppet och i händelse av att man inte önskar fortsätta efter fem prova-på-lektioner kommer resterande lektionsavgifter att krediteras.

Priserna för löpande lektioner står per gång men du tecknar dig för en hel termin som kan vara mellan 17-22 gånger

Vill du säga upp din lektionsplats? Läs hur du går tillväga under fliken villkor och uppsägning


ANLÄGGNINGABONNEMANG 2024

Med anläggningsabonnemang får du använda ridklubbens banor under den tidsperiod du löst abonnemang för. För att lösa anläggningsabonnemang hos oss skickar ni ett mail till gnarpsridklubb@outlook.com och uppger ditt namn, e-mail, telefonnummer, namnet på hästen/hästarna som du vill lösa abonnemang för samt vilket abonnemang ni önskar lösa. Därefter skickas en faktura.

Vill du inte lösa ett abonnemang för en längre tid kan du välja att betala per tillfälle du använder banorna, då swishas avgiften till nummer 1236779565 eller genom QR-koden som sitter på ridhusporten.

OBSERVERA att du måste lösa abonnemang/betala per tillfälle du använder banorna även vid bokning/ridning på bokad tid. 

Du som löst tävlingslicens för Gnarps ridklubb har möjlighet att lösa anläggningsabonnemang till ett lägre pris. Se våra priser nedan.

Medlem med tävlingslicens för Gnarps ridklubb
Helår (1/1-31/12) - 1500 kr 
(Tillägg per häst) Helår - 750 kr

Halvår (1/1-30/6, 1/7-31/12, 1/10-31/3 eller 1/4-30/9)  - 800 kr 
(Tillägg per häst) Halvår - 400 kr

Månad - 250 kr 
Ett tillfälle - 100 kr 

Medlem

Helår (1/1-31/12) - 2000 kr

(Tillägg per häst) Helår - 1000 kr

Halvår (1/1-30/6, 1/7-31/12, 1/10-31/3 eller 1/4-30/9) - 1200 kr

(Tillägg per häst) - 600 kr

Månad - 350 kr

Ett tillfälle - 150 kr


Icke medlem

Helår (1/1-31/12) - 3000 kr

Tillägg per häst 1500 kr

Halvår (1/1-30/6, 1/7-31/12, 1/10-31/3 eller 1/4-30/9) - 2000 kr

Tillägg per häst 1000 kr

Månad - 450 kr

Ett tillfälle - 200 kr


BOKNING/HYRA AV RIDHUS 

Medlem 

200 kr per påbörjad timme

Icke medlem

300 kr per påbörjad timme

Bokningen swishas till nummer 1236779565 eller genom QR-kod på ridhusporten innan din bokade aktivitet äger rum. Märk betalningen med "Ridhusbokning"

OBSERVERA att du måste lösa anläggningsabonnemang/betala per tillfälle du använder banorna även om du bokar ridhuset. 

Kontakta ridklubben för pris vid heldagsbokning/dygnsbokning


HYRA AV RIDSKOLEHÄST

1 timme uteritt helger - 300 kr 1)

4 veckor under sommarbetet (ca juli månad) - 2000 kr 1)

2 veckor under sommarbetet (2 veckor under juli månad) - 1000 kr 1)

Att hyra skolhäst 2 veckor under sommarbetet är endast tillåtet under förutsättning att en till person hyr de andra två veckorna och att hästen står kvar på samma plats under hela betesperioden, d.v.s flytt av skolhäst till annan ort är inte tillåtet.

Ridskolehästens skötare har företräde till hyra under sommarbetet.


HYRA AV CAFETERIA HELDAG

Medlem - 400 kr 
Icke medlem - 600 kr


HYRA AV BOXPLATS

Stallhyra Månad - 1850 kr 
Kallhyra Dygn - 250 kr 2)
Dag/Kväll 0 kr 3)


1) Ridning sker under eget ansvar och risk
2) Den som hyr ansvarar för urstädning av box dv. sopa ur boxen och torka ur krubban. Medtag egen vattenhink.
3) ENDAST markerade gästboxar får användas, den som lånar en gästbox ansvarar för att mocka och göra rent vattenhinken efter användnig