Årsmöte

08.01.2024

Styrelsen för Gnarps ridklubb välkomnar alla att delta på föreningens årsmöte den 25/2 kl. 17.00 i ridklubbens cafeteria. 

Eventuella motioner skickas till gnarpsridklubb@outlook.com senast tre veckor före årsmötet.

För att ha rösträtt på årsmötet krävs att du fyllt 15 år och betalat in medlemsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår minst 1 månad före årsmötet.

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen